Webináre: Hypersenzitivita dentínu

Odborné webináre z oblasti stomatológie súvisiace s hypersenzitivitou dentínu, vedené odborníkmi z Českej a Slovenskej republiky.