Webináre: Hypersenzitivita dentínu

Odborné webináre súvisiace s hypersenzitivitou dentínu o aktuálnych témach z oblasti dentálneho vývoja vedené odborníkmi z oblasti stomatológie z celého sveta.