Starostlivosť o detské zuby

Starostlivosť
o detské zuby

 

Zdravie detských zubov závisí od mnohých vplyvov a faktorov. Pedostomatológia sa zaoberá liečbou v oblasti úst, hrdla a čeľustí detí a dospievajúcich a medzi jej hlavné špecializácie patrí profylaxia a liečba zubného kazu v detstve.

 • Prerezanie mliečnych zubov u detí

  Dôležitým míľnikom v oblasti zubného zdravia detí je prerezanie dočasných zubov. Dolné stredné rezáky sú obvykle prvými zástupcami dočasného chrupu. Prerezávajú sa u detí okolo 6. až 8. mesiaca života, nasledujú horné a postranné rezáky v 8. a 12. mesiaci. Potom sa prerezávajú prvé moláre a očné zuby sa začínajú prerezávať približne v 16. mesiaci. Nakoniec nasledujú druhé stoličky medzi 20. a 30. mesiacom.

  prerezanie

  Výmena dočasného chrupu za trvalý začína okolo 5. roku veku. Korene dočasných zubov sú rezorbované prerezávajícími sa trvalými zubami. Tento proces pokračuje do raného dospievania. Dočasné zuby sú nahradzované trvalými zubami.

  V priebehu tohto vývoja zubov čelia detské zuby a ošetrujúci zubní lekári mnohým výzvam. Dočasné zuby i novo prerezané trvalé zuby nie sú spočiatku úplne mineralizované, takže sú náchylnejšie k vzniku zubného kazu a vyžadujú zvýšenú starostlivosť a ochranu, napríklad fluoridáciou. Z tohto dôvodu odporúčajú zubní lekári od 6 rokov prejsť na zubnú pastu s vyšším obsahom fluoridov (1400-1500 ppm).

  Oblasti pre zvysenu

  Tendencia mladých pacientov konzumovať sladkosti a sladené nápoje zvyčajne tvorí základ pre vývoj zubného kazu v ranom detstve (ECC - early childhood caries). Nadmerná konzumácia cukru je rozšírená u všetkých vekových kategórií, nielen u detí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča denný príjem cukru maximálne 50 gramov denne. Skutočné množstvo, ktoré človek priemerne denne skonzumuje, je však až 100 gramov cukru.1 Je dokázané, že množstvo spotrebovaného cukru významne súvisí s indexom kazivosti chrupu (DMFT).2 Preto je prevencia nevyhnutná.

  Ďalšou výzvou u detí a dospievajúcich je nesprávne postavenie zubov. Neliečené stesnané a nesprávne postavené zuby môžu viesť k širokej škále problémov, ako sú:

  • Ťažkosti s jedením
  • Možné defekty zubov a ich opotrebovanie v dôsledku nadmerného a nesprávneho zaťaženia určitých zubov až po zlomeniny
  • Oslabenie čeľuste a čeľustných svalov
  • Rečové problémy
  • Náročná starostlivosť o ústnu dutinu a s tým aj zvýšené riziko zubného kazu a zápalu ďasien

  Avšak nielen neošetrené nesprávne postavené zuby sú výzvou pre zdravie ústnej dutiny. U detí a dospievajúcich podstupujúcich ortodontickú liečbu je nevyhnutná dôkladná ústna hygiena. Kvôli fixnému strojčeku sú niektoré oblasti v ústnej dutine oveľa ťažšie dosiahnuteľné na čistenie a bežné produkty ústnej hygieny nemusia stačiť. Ošetrujúci zubný lekár by sa mal ortodonticky liečenému pacientovi odporučiť špeciálne pomôcky, ako sú:

  • Špeciálnu zubnú kefku určenú na čistenie zubov s fixným strojčekom
  • Jednozväzkovú kefku
  • Medzizubnú niť pre strojčeky (napr. superfloss)
  • Medzizubné kefky na optimálne čistenie medzizubných priestorov
  • Produkty ústnej hygieny s obsahom fluoridov

  Všeobecne je často pozorovaným problémom nedostatočná hygiena ústnej dutiny u detí a dospievajúcich z dôvodu apatie, nedostatočného dohľadu rodičov alebo nedostatku manuálnej zručnosti a motoriky detí. Tu je dôležitý prístup zubného lekára a dentálnej hygieničky. Správna komunikácia s malým pacientom je dôležitá a taktiež je potrebné edukovať aj rodičov detí o správnej ústnej hygiene.

   

  ¹ Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; (2015).

  ² Bernabe et al The Shape of the Dose-Response Relationship between Sugars and Caries in Adults J Dent Res 95, (2016).

   

 • Aktuálne odporúčania pre dávkovanie detskej zubnej pasty

  Na jeseň v roku 2018 boli zverejnená Bangkokská deklarácia a nové odporúčania týkajúce sa používania fluoridovanej zubnej pasty u detí od prvého prerezaného zuba do 6 rokov. Podľa týchto odporúčaní by sa mala od prerezania prvého mliečneho zuba do 3 rokov veku dieťaťa používať zubná pasta obsahujúca fluorid v množstve 1 000 ppm 2x denne v množstve zrnka ryže a od 3. do 6. roka v množstve malého hrašku. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad nových odporúčaní.

  Aktuaine

Produkty

Edukačné materiály

Profesijné vzdelávanie