Zásady ochrany osobných údajov

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: [07.09.20] ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE

Společnost Colgate-Palmolive respektuje vaše soukromí a váží si našich vzájemných vztahů. Proto s osobními údaji nakládáme odpovědně a chceme, abyste věděli, jak vaše data zaznamenáváme, používáme a zpřístupňujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy související s vašimi daty (jak jsou definována níže), která shromažďujeme následujícími způsoby:

●  Na námi provozovaných internetových stránkách, z kterých máte přístup na zásady ochrany osobních údajů (dále jen „stránky“),

●  Přes softwarové aplikace, které nabízíme k použití na počítačích a mobilních zařízeních (naše „aplikace“),

●  Na stránkách sociálních médií a aplikacích, které na tyto zásady ochrany osobních údajů odkazují (dále jen souhrnně „stránky sociálních médii“),

●  Z e-mailových zpráv ve formátu HTML, které vám posíláme a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, a

●  Při vzájemném jednání offline.

Tyto zásady také popisují naše postupy související s daty, které zaznamenáváme o kvalifikovaných pracovnících, např. v oboru dentistiky nebo zvěrolékařství, případně studentech a zdravotnických odbornících (dále jen kvalifikovaní pracovníci“) za účelem poskytování profesionálně orientovaných služeb („kvalifikované služby“).

V těchto zásadách také označujeme naše webové stránky, aplikace, stránky sociálních médií, e-mailové zprávy, offline činnosti a kvalifikované služby souhrnně jako „služby“.

Informace o Kartáčku s připojením (Connected Toothbrush) viz zásady ochrany osobních údajů pro Connected Toothbrush.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JEDNÁNÍ S KVALIFIKOVANÝMI PRACOVNÍKY

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DALŠÍ DATA

ZABEZPEČENÍ

MOŽNOSTI A PŘÍSTUP

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

NAŠE REKLAMA

NEZLETILÍ

JURISDIKCE A PŘEVODY DO JINÝCH ZEMÍ

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

PLATEBNÍ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

KONTAKTUJTE NÁS

DALŠÍ INFORMACE PRO OSOBY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU (EHS)

_________________________________________________________________________

OSOBNÍ ÚDAJE

„Osobní údaje“ jsou veškerá data, která vás identifikují jako určitou osobu nebo jsou s identifikovatelnou osobou spojena.

Patří sem:

●  Jméno

●  Doručovací adresa (včetně fakturační)

●  Telefonní číslo

●  E-mailová adresa

●  Čísla kreditních a debetních karet

●  Profilový obrázek nebo jiné fotografie

●  Číslo účtu na sociálních médiích

●  Informace o nežádoucích účincích na vaši osobu

●  Další informace, jako je věk, země nebo jména domácích zvířat, pokud s vámi souvisí

●  Vaše zájmy (např. témata, o kterých vyžadujete data nebo o ně projevíte zájem jinak)

Shromažďování osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje shromažďovat řadou způsobů, včetně:

●      Přes naše služby

−    Přes své služby osobní údaje shromažďujeme například tehdy, když se registrujete pro odběr newsletteru, založíte si účet či profil nebo provedete nákup.

●      Offline

−    Offline osobní údaje zaznamenáváme, například když:

o   Provedete objednávku po telefonu, kontaktujete oddělení pro služby zákazníkům nebo se na nás jinak obrátíte;

o   Navštívíte naše stanoviště na veletrhu nebo jiná naše zařízení;

o   Se zúčastníte našeho programu nebo aktivity nebo poskytnete data na akci z našeho odvětví;

o   Se zúčastníte offline slosování nebo akce;

o   Vy nebo někdo vašim jménem nahlásíte nežádoucí účinek některého z našich produktů.

●      Z dalších zdrojů

−    Osobní údaje získáváme také z dalších zdrojů, například:

o   Veřejně přístupné databáze a zdroje;

o   Datové společnosti;

o   Marketingoví partneři;

o   Třetí strany, které nahlásí nežádoucí účinek určitého produktu.

−    Když spojíte svůj účet s naším na sociálních médiích, budete sdílet určitá data ze svého účtu daného média, např. jméno, e-mailová adresa, fotografie, seznam kontaktů a další data, který mohou být přístupná (případně která zpřístupňujete) v případě, že svůj účet na sociálních médiích spojíte s námi provozovaným účtem.

V řadě případů platí, že osobní údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Pokud nám požadované osobní údaje nesdělíte, nemusí být možné vám služby poskytnout. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb sdělíte ve spojení s našimi službami osobní údaje jiných osob, prohlašujete, že máte oprávnění tak učinit, a povolujete nám používat tyto osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

Používání osobních údajů

My i naši poskytovatelé služeb používáme vaše osobní údaje výhradně za legitimním obchodním účelem při jednání se spotřebiteli, veřejností, kvalifikovanými pracovníky a zákazníky.

Jednání se spotřebiteli a veřejností

Při jednání se spotřebiteli a veřejností používáme osobní údaje pro následující účely:

●      Poskytování našich služeb a zpracování vašich žádostí.

−    Poskytování našich služeb, např. zpřístupnění účtu, který si u nás založíte.

−    Reakce na dotazy a zpracování žádostí, když nás kontaktujete přes jeden z našich online formulářů, telefonicky nebo jinak, např. když nám zasíláte dotazy, návrhy nebo stížnosti.

o   Co se týče rozsahu osobních údajů, které se rozhodnete sdílet, například ohledně vaší pleti nebo zubní hygieny, budeme tyto informace používat v souladu s prohlášením, které vám v době sdílení poskytneme, a s vaším souhlasem.

−    Zasílání administrativních informací, např. změny našich smluvních podmínek a zásad.

−    Abychom vám umožnili posílat zprávy jiným osobám přes „doporučovací“ programy.

−    Umožnění sdílení na sociálních médiích, pokud se tuto funkci rozhodnete využít.

−    Poskytování zákaznických služeb.

●      Poskytování informací o našich produktech a/nebo dalších marketingových materiálů.

−    Zasílání marketingových e-mailů s informacemi o našich službách, produktech a dalšími novinkami.

●      Analýza osobních údajů v rámci výkaznictví a poskytování osobně upravených služeb.

−    Analýza a předvídání vašich preferencí za účelem přípravy agregovaných výkazů trendů o používání našeho digitálního obsahu.

−    K lepšímu porozumění zákazníkům tak, abychom mohli osobně upravit naše jednání a poskytovat informace a/nebo nabídky odpovídající jejich zájmům.

−    K lepšímu porozumění zákazníkům tak, abychom mohli přes své služby nabízet obsah, který pro ně bude podle našeho názoru relevantní a zajímavý.

●      Umožnění účasti ve slosování, soutěžích a dalších reklamních akcích.

−    Můžeme vám nabídnout možnost zúčastnit se slosování, soutěží a dalších reklamních akcí.

−    Některé akce budou mít další pravidla obsahující informace o tom, jak budeme vaše osobní údaje používat a zpřístupňovat.

●      Umožnění účasti v programu Colgate Bright Smiles, Bright Futures®.

−    Správa programu.

−    Zajištění správného používání vzorků.

●      Agregování a/nebo anonymizace osobních údajů.

−    Osobní údaje můžete agregovat a/nebo anonymizovat tak, že již nadále nebudou považovány za osobní údaje. Vytváříme tak data, která můžeme používat a zpřístupňovat za jakýmkoli účelem.

●      Naplnění našich obchodních účelů.

−    Audity, k ověření, zda naše interní procesy fungují podle plánu a zda splňují zákonné, regulatorní a smluvní požadavky.

−    Prevence podvodů a bezpečnostní opatření, např. detekce a zabránění kyberútokům nebo pokusům o krádež totožnosti.

−    Vývoj nových produktů a služeb.

−    Zlepšování a úpravy stávajících produktů a služeb.

−    Správa a nahlašování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty.

−    Identifikace uživatelských trendů, např. zjištění, která část našich služeb uživatele nejvíce zajímá.

−    Měření efektivity našich reklamních kampaní, abychom je mohli upravovat podle potřeb a zájmů uživatelů.

−    Provoz a rozšiřování naší obchodní činnosti.

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Jednání s kvalifikovanými pracovníky

Společnost a naši poskytovatelé služeb dále shromažďují a používají informace kvalifikovaných pracovníků.

Patří sem například:

●  Preferovaný jazyk

●  Profesionální životopis a dosažené vzdělání

●  Číslo účtu a ID v obchodě Webstore

●  Data spojená s vaší licencí, specializací, členstvím, publikacemi, certifikací a dalšími úspěchy

●  Data spojená s používáním a nákupem našich produktů, vaším jednáním s námi a službami pro osoby, kterým poskytujete péči

Osobní údaje kvalifikovaných pracovníků používáme za následujícími účely (navíc k účelům uvedeným pod Spotřebiteli a veřejností):

●             Zpracování žádostí spojených s kvalifikovanými službami.

−    Placení za služby nebo proplácení výdajů.

−    Plánování cest za naší obchodní činností nebo na konference.

−    Poskytování požadovaných produktů a vzorků.

−    Identifikace kvalifikovaných pracovníků jako vědeckých odborníků nebo vůdčích osobností a následná spolupráce.

−    Vynucování smluvních ustanovení platných pro vztah s kvalifikovanými pracovníky.

●             Jednání s kvalifikovanými pracovníky

−    Vzájemná interakce na základě profesionálních znalostí, dovedností a názorů, digitálně i jinak.

−    Zapojení do programů/panelů kvalifikovaných pracovníků.

−    Kontakt s žádostí o profesionální expertizu, např. v kontextu průzkumu souvisejícího s produktem nebo službami naší nebo dceřiné společnosti.

−    Spolupráce na akcích, publikacích a konzultačních setkáních.

−    Zjišťování vašeho názoru na produkty a služby naší či dceřiné společnosti nebo jednoho z našich partnerů.             

●             Umožnění účasti na speciálních programech, událostech a akcích.

−    V těchto případech můžeme osobní údaje kvalifikovaných pracovníků používat i za dalšími účely, jak bude uvedenou jako součást daných programů, aktivit nebo akcí.

●      Umožnění vzniku webového obchodu kvalifikovaných pracovníků.

−    Kvalifikovaným pracovníkům nabízíme možnost vytvořit si webový obchod a poskytovat pacientům optimální služby a pohodlný přístup k našim produktům.

●      Naplnění našich obchodních účelů.

−    Plnění protikorupčních a zákonných povinností.

−    Sledování a reakce na případné pochybnosti a plnění regulatorních povinností v Oblasti monitoringu a výkaznictví, včetně stížností na výrobky, bezpečnosti výrobků/pacientů a bezpečnostních prověrek.

−    Lepší porozumění dopadu našich produktů a služeb na kvalifikované pracovníky a jejich pacienty.

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas, za vědeckými účely a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Jednání se zákazníky

Osobní údaje zákazníků používáme za následujícími účely (navíc k účelům uvedeným pod Spotřebiteli a veřejností):

●      Poskytování našich služeb a zpracování vašich žádostí.

−    Zpracování a dokončení vzájemných transakcí.

●      Naplnění našich obchodních účelů.

−    Plnění protikorupčních a zákonných povinností.

−    Sledování a reakce na případné pochybnosti a plnění regulatorních povinností v Oblasti monitoringu a výkaznictví, včetně stížností na výrobky, bezpečnosti výrobků/pacientů a bezpečnostních prověrek.

−    Lepší porozumění dopadu našich produktů a služeb na kvalifikované pracovníky a osoby, jimž poskytují svou péči.

●      Naplnění našich obchodních účelů.

−    Plnění protikorupčních a zákonných povinností.

−    Sledování a reakce na případné pochybnosti a plnění regulatorních povinností v Oblasti monitoringu a výkaznictví, včetně stížností na výrobky, bezpečnosti výrobků/pacientů a bezpečnostních prověrek.

−    Lepší porozumění dopadu našich produktů a služeb na kvalifikované pracovníky a osoby, jimž poskytují svou péči.

Tyto činnosti provozujeme v rámci správy vzájemných vztahů s uživatelem, splnění zákonných požadavků a za určitých podmínek když máme váš souhlas a/nebo protože na tom máme legitimní obchodní zájem.

Zpřístupňování osobních údajů  

Osobní údaje zpřístupňujeme následujícím objektům:

●      Naše pobočky a dceřiné společnosti za účely popsanými v těchto zásadách.

−  Seznam a adresy našich poboček a dceřiných společností naleznete zde

−    Za vaše osobní údaje, které se převádí a používají, odpovídá pobočka nebo dceřiná společnost Colgate-Palmolive, která vaše osobní údaje zaznamenala.

●      Nezávislí poskytovatelé služeb za účelem jejich vykonávání.

−    Sem patří společnosti, které nám zajišťují např. website hosting, analýzu dat, zpracování plateb, plnění objednávek, informační technologie a související infrastrukturu, zákaznické služby, doručování e-mailů, audity a další služby.

●      Třetí strany, za účelem umožnění zasílání marketingových sdělení podle vašeho výběru.

●      Nezávislí sponzoři slosování, soutěží a dalších podobných akcí podle vašeho výběru.

●      V souvislosti s poskytováním našich kvalifikovaných služeb také další společnosti, se kterými na daných produktech nebo službách spolupracujeme.

−    To může zahrnovat naše reklamní partnery u produktů, které vyvíjíme a/nebo inzerujeme společně.

Osobní údaje se také můžete rozhodnout sdílet používáním našich služeb.

−    Osobní údaje můžete zpřístupnit na internetových fórech, chatu, profilových stránkách, blozích a dalších službách, na kterých můžete zveřejňovat vlastní obsah (včetně mimo jiné stránek sociálních médií). Upozorňujeme, že veškeré osobní údaje, které uvedete nebo zveřejníte pomocí těchto služeb, budou veřejně přístupné a mohou je využít ostatní uživatelé nebo široká veřejnost.

−    Osobní údaje můžete také zpřístupnit přes různé sociální sdílení. Když svůj účet na našich službách spojíte s účtem na sociálních médiích, můžete data sdílet s přáteli na účtu sociálních médiích, dalšími uživateli a s poskytovatelem účtu. Tím nám povolujete toto sdílení dat podporovat a uvědomujete si, že používání sdílených informací se řídí zásadami ochrany osobních údajů sociálního média.

Další využití a zpřístupňování

Osobní údaje také využíváme a zpřístupňujeme v případě, že to považujeme za nutné nebo žádoucí za účelem:

●      Dodržování příslušných zákonů a předpisů.

●      Spolupráce s úřady a státními orgány.

●      Spolupráce s bezpečnostními složkami.

●      Ve spojení s prodejem, reorganizací, společným podnikem nebo jinou obchodní transakcí, kde máme na zpřístupnění nebo převodu vašich osobních údajů třetí straně legitimní zájem.

●      Z dalších právních důvodů, např. vynucení našich smluvních ustanovení nebo ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo našich poboček, dceřiných společností a dalších objektů.

K tomuto využití a zpřístupnění osobních údajů může dojít mimo zemi vašeho pobytu.

DALŠÍ DATA

 Za „Další data“ se považují všechny informace, které neodhalují vaši totožnost a nejsou ani jinak přímo spojená s identifikovatelnou osobou:

●  Data prohlížeče a zařízení

●  Data o využívání aplikace

●  Data získaná pomocí souborů cookies, pixelových tagů a dalších technologií

●  Demografická a další vámi poskytovaná data, která neodhalují vaši konkrétní totožnost

●  Data, která byla agregována způsobem zabraňujícím identifikaci určité jednotlivé totožnosti

Některá Další data se v určitých zemích považují za osobní údaje. Pokud příslušné právní předpisy vyžadují, abychom s dalšími daty nakládali jako s osobními údaji, můžeme je využívat a předávat za účely, které jsou v těchto zásadách o ochraně soukromí uvedeny pro používání a zpřístupňování osobních údajů.

Shromažďování dalších dat

My a naši poskytovatelé služeb můžeme další data shromažďovat řadou způsobů, včetně:

●      Přes internetový prohlížeč nebo zařízení

●  Určité informace se v prohlížečích či na zařízení zaznamenávají automaticky, např. adresa Media Access Control (MAC), typ počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, operační systém a jeho verze, výrobce a model zařízení, jazyk, typ internetového prohlížeče a jeho verze a název a verze služby (např. aplikace), kterou používáte.

●      Přes používání aplikace

●  Když si stáhnete a používáte naši aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb podle čísla zařízení sledujeme a zaznamenáváme data o používání, např. datum a čas, kdy aplikace z vašeho zařízení přistupuje k našim serverům, a data a soubory stažené do aplikace.

●      Používání souborů cookies

●  Cookies představují drobné datové soubory uložené přímo na vašem počítači. Umožňují nám shromažďovat data, jako je typ prohlížeče, čas strávený používáním našich služeb, navštívené stránky, odkazové stránky a další provozní data. Další informace o souborech cookies naleznete v příslušných zásadách

V současné době nereagujeme na signály „nesledovat“ vašeho prohlížeče. Pokud si nepřejete data pomocí souborů cookies sdílet, většina prohlížečů umožňuje automaticky odmítnout jejich přijímání, případně si můžete u každé stránky znovu vybrat. Další informace naleznete také zde http://www.allaboutcookies.org. Pokud se však rozhodnete soubory cookies odmítnout, nemusí naše služby správně nebo úplně fungovat. Také nemusíte dostávat reklamu a další nabídky, které odpovídají vašim zájmům a potřebám.

●      Používání pixelových tagů a dalších podobných technologií:

●  Pixelové tagy (také se jim říká webové majáky nebo transparentní GIF soubory) mohou mimo jiné sledovat činnost uživatelů služeb (včetně adresátů e-mailů), měřit úspěšnost marketingových kampaní a vytvářet statistiky použití našich služeb a přehledy uživatelů, kteří na případnou nabídku zareagovali.

●      Analýza

●  Používáme službu Google Analytics, která používá soubory cookies a další podobné technologie k zaznamenávání a analýze dat o používání našich služeb, činnostech a trendech. Tato služba může také shromažďovat data o používání jiných stránek, aplikací a dalších online zdrojů. Informace o postupech společnosti Google zjistíte na www.google.com/policies/privacy/‌partners/, případně odhlášení z Google Analytics provedete stažením příslušné doplňku prohlížeče na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

●      Používání Adobe Flash (včetně Flash Local Shared Objects (dále jen „Flash LSO“)) a dalších podobných technologií

●  Flash LSO a další technologie můžeme mimo jiné používat k zaznamenávání a ukládání dat o vašem používání našich služeb. Pokud si nepřejete, aby se na vašem počítači ukládaly Flash LSO, můžete upravit nastavení svého Flash přehrávače a ukládání zablokovat (pomocí nástrojů v Website Storage Settings Panel). Také můžete přejít na Global Storage Settings Panel a postupovat podle instrukcí. Upozorňujeme, že omezení přijímání Flash LSO může narušit fungování některých Flash aplikací.

●      IP adresa

●  IP adresa je počítači přidělována automaticky poskytovatelem internetového připojení. IP adresa (společně s časem návštěvy a navštívenými stránkami) může být identifikována a automaticky zanesena v našich záznamech, kdykoli uživatel začne používat naše služby. Zaznamenávání IP adres je standardní postup a automaticky jej provádí celá řada webových stránek, aplikací a dalších služeb. IP adresy využíváme například k výpočtům poměrů využívání, diagnóze potíží na serveru a správě našich služeb obecně. Z IP adres také můžeme určit přibližné místo.

●      Fyzická poloha

●  Můžeme zaznamenávat také fyzickou polohu vašeho zařízení, ať už přes satelit, mobilní nebo Wi-Fi signál nebo jinak. Podle fyzické polohy zařízení pak nabízíme osobně upravené a na poloze založené služby a obsah. V některých případech můžete mít možnost používání polohy zařízení povolit nebo odmítnout, ovšem pokud jej odmítnete, nebudeme schopni vám poskytovat příslušný obsah a služby.

Využití a zpřístupňování dalších dat

Další data můžete používat a převádět za jakýmkoli účelem, kromě případů, kdy zákon stanovuje jinak. V některých případech můžeme další data spojit s osobními údaji. Pokud k tomu dojde, ke kombinovaným datům se přistupuje jako k osobním údajům.

ZABEZPEČENÍ

V rámci ochrany osobních údajů zavádíme všechna přiměřená organizační, technická a administrativní opatření. Žádný přenos dat nebo úložný systém však nemůže zaručit 100% spolehlivost. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše jednání s námi již není bezpečné, okamžitě nás na to prosím upozorněte a obraťte se na [Need to insert link for local contact us form from Consumer Affairs, English link is currently hyperlinked] oddělení pro služby zákazníkům.

MOŽNOSTI A PŘÍSTUP

Vaše možnosti ohledně našeho používání a zpřístupňování vašich osobních údajů

U využívání osobních údajů pro marketingové účely máte několik možností.

Můžete odmítnout:

●      Zasílání elektronických sdělení: Pokud si již nepřejete dostávat marketingové e-maily nebo SMS zprávy, můžete jejich zasílání odmítnout podle v nich uvedených instrukcí nebo se obraťte na oddělení pro služby zákazníkům

●      Zasílání marketingových sdělení spojených s kvalifikovanými službami: Pokud využíváte naše kvalifikované služby a již si nepřejete dostávat od nás marketingová sdělení, obraťte se na oddělení pro služby zákazníkům. V žádosti prosím uveďte své jméno a adresu, na které již nechcete být kontaktováni.

●      Sdílení osobních údajů s pobočkami nebo dceřinými společnostmi za marketingovými účely: Pokud si přejete, abychom již vaše osobní údaje nesdíleli s našimi pobočkami a dceřinými společnostmi, obraťte se prosím na oddělení pro služby zákazníkům.

●      Sdílení osobních údajů s nezávislými třetími stranami za marketingovými účely: Pokud si přejete, abychom již vaše osobní údaje nesdíleli s nezávislými třetími stranami, obraťte se prosím na oddělení pro služby zákazníkům.

Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, jakmile to bude prakticky možné. Upozorňujeme, že pokud odmítnete zasílání marketingové komunikace, stále vám můžeme zasílat důležitá administrativní sdělení, jejichž zasílání odmítnout nelze.

Jak je svým datům můžete získat přístup, měnit a mazat je

Pokud chcete požádat o přehled, opravu, aktualizaci, zákaz, omezení nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, případně pokud chcete požádat o elektronickou kopii svých osobních údajů za účelem převodu na jinou společnosti (v míře, ve které máte podle zákona na takový přenos právo), obraťte se na oddělení pro služby zákazníkům. Na žádost odpovíme podle příslušného zákona.

V rámci ochrany uživatelů můžeme vyhovět pouze žádostem u osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, ze které nás kontaktujete. Před vyhověním žádosti bude také třeba ověřit vaši totožnost. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, jakmile to bude prakticky možné.

Upozorňujeme, že některá data si budeme muset ponechat za účelem uchování záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které byly zahájeny před žádostí o změnu nebo vymazání (např. když provedete nákup nebo se účastníte určité akce, nebude možné osobní údaje změnit nebo vymazat, dokud nákup neproběhne nebo akce neskončí), případně abychom mohli vyhovět žádostem o odmítnutí komunikace.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje uchováváme, dokud je to nutné nebo povoleno v rámci účelu, za kterým byly zaznamenány, a v souladu s příslušným zákonem a zásadami společnosti.

Mezi kritéria pro určení délky takového období patří:

●  Doba, po kterou vám služby poskytujeme (např. tedy tak dlouho, dokud u nás máte účet nebo využíváte naše služby);

●  Doba, po kterou existuje se spotřebitelem vzájemný vztah;

●  Případné právní povinnosti (např. některé zákony vyžadují, abychom si po určitou dobu uchovávali záznamy o všech transakcích); a

●  Zda je uchování vhodné z právního hlediska (zejména v souvislosti s případnou promlčecí lhůtou, právními spory, úředním vyšetřováním nebo regulatorními opatřeními).

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají správou soukromí, daty nebo jinými postupy třetích stran, včetně těch, které provozují webové stránky nebo služby spojené s našimi službami, a my za ně odmítáme jakoukoli odpovědnost. Fakt, že naše služby obsahují odkaz na takové stránky nebo služby, nepředstavuje jakoukoli podporu z naší strany, ani ze strany našich poboček, dceřiných nebo partnerských společností.

Dále platí, že odmítáme odpovědnost za zásady či postupy zaznamenávání, používání, zpřístupňování nebo zabezpečení dat jiných organizací nebo vývojářů či poskytovatelů aplikací, platforem sociálních médií, poskytovatelů operačních systémů, poskytovatelů internetového připojení nebo výrobců zařízení, včetně osobních údajů, které s jinými organizacemi sdílíte přes naše aplikace nebo stránky sociálních médií nebo ve spojení s nimi.

NAŠE REKLAMA

Využíváme služeb nezávislých reklamních společností, které nabízí reklamu na zboží a služby, které by vás mohli při přístupu na naše stránky a jejich využívání (případně využívání jiných stránek) zajímat.

Taková reklama se zakládá na vašem přístupu na naše i další stránky a využívání našich i dalších online služeb na všech vašich zařízeních a datech získaných od třetích stran. Nezávislé reklamní společnosti to umožňují ukládáním a využíváním unikátních souborů cookies ve vašem prohlížeči (včetně použití pixelových tagů). Tyto technologie, stejně jako data získaná o vašem chování online, také používají k vaší identifikaci na různých zařízeních, např. na mobilním telefonu a stolním počítači. Pokud chcete o této praxi vědět více a zjistit, jak jí odmítnout na stolním počítači nebo v mobilním prohlížeči podle daného zařízení, navštivte prosím adresy http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/.

NEZLETILÍ

Pokud není uvedeno jinak, naše služby nejsou určeny podle příslušného zákona nezletilým osobám. Například v USA se za nezletilé považují osoby mladší 13 let a v EHS dodržujeme zákony členských států. Vědomě žádné údaje nezletilých osob nezaznamenáváme. Pokud nám sdělíte osobní údaje nezletilých, potvrzujete, že máte patřičné oprávnění tak učinit a že můžete toto oprávnění na požádání prokázat.

JURISDIKCE A PŘEVODY DO JINÝCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje mohou být skladovány a zpracovávány v zemích, kde k tomu máme zařízení nebo ve kterých sídlí poskytovatelé našich služeb, a používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou převáděny do států mimo zemi vašeho trvalého pobytu, které mohou mít jin pravidla ochrany údajů než země, ve které se nacházíte. Za určitých okolností platí, že nárok na přístup k vašim osobním údajům mohou mít i soudy, orgány a úřady těchto zemí.

V některých zemích mimo EHS považuje Evropská komise úroveň ochrany dat za odpovídající evropským standardům (jejich kompletní seznam naleznete zde. Pro převody ze zemí EHS do zemí, u kterých Evropská komise ochranu za odpovídající nepovažuje, jsme zavedli odpovídající opatření, např. standardní smluvní ustanovení na ochranu osobních údajů přijímaná Evropskou komisí. Kopii těchto patření získáte kliknutím zde.

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud o ně konkrétně nepožádáme, vyzýváme vás, abyste nám přes naše služby ani jinak neposílali a nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje (např. rodné číslo, data spojená s etnickým původem, politickým názorem, náboženstvím nebo jiným přesvědčením, biometrické nebo genetické charakteristiky, záznamy trestního rejstříku nebo členství v odborech).

PLATEBNÍ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Pro zpracování plateb prostřednictvím našich služeb můžeme využívat nezávislé platební služby třetích stran. Pokud si přejete zaplatit přes naše služby, vaše osobní údaje zaznamená taková třetí strana, nikoli my, a budou podléhat jejich, nikoli našim zásadám ochrany osobních údajů. Za shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů třetí stranou nijak nekontrolujeme ani za ně neneseme odpovědnost.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Datum provedení nejnovějších změn naleznete v poli „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ nahoře. Veškeré změny vstupují v platnost zveřejněním zásad ochrany osobních údajů na našich službách. Vaše používání našich služeb po zavedení změn znamená, že změněné zásady ochrany osobních údajů přijímáte.

KONTAKTUJTE NÁS

Objekt odpovídající za zaznamenávání, používání a zpřístupňování vašich osobních údajů podle těchto zásad zjistíte kliknutím zde.

Pokud máte k zásadám jakékoli dotazy, obracejte se prosím na oddělení pro služby zákazníkům nebo adresu:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

USA

DALŠÍ INFORMACE PRO EHP

V případě porušení příslušného zákona na ochranu informací můžete podat stížnost u odpovídajících orgánů ve vaší zemi nebo oblasti, ve které k němu došlo. Seznam odpovědných orgánů je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vaše osobní údaje a společnost Facebook 

V rámci našich služeb používáme určité produkty společnosti Facebook pro analýzu a/nebo reklamu.  Tyto produkty mohou sdílet vaše osobní údaje se společností Facebook, včetně společností Facebook Ireland Limited a Facebook, Inc. Více informací o používání těchto údajů společností Facebook naleznete v Podmínkách společnosti Facebook týkajících se funkce Custom Audiences (vlastní okruh uživatelů) a Podmínkách obchodních nástrojů společnosti Facebook. Společnost Facebook Ireland Limited je společným správcem těchto osobních údajů.  Informace týkající se vztahu společného správce a odpovědnosti společnosti Facebook Ireland Limited naleznete v Dodatku týkajícím se společnosti Facebook – správce.  Další informace o tom, jak společnost Facebook zpracovává osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland.  Společnost Facebook Ireland Limited uskutečňuje přenos osobních údajů z EHP společnosti Facebook, Inc. ve Spojených státech za účelem uložení a dalšího zpracování.  Další informace o tomto přenosu naleznete v Dodatku týkajícím se předávání údajů společnosti Facebook